Małopolski Portal Informacyjny

Andrychów - Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska - Wieprz - Zator - Kęty - Sucha Beskidzka

Duże pieniądze na promocję Małopolski, warto składać wnioski

Duże pieniądze na promocję Małopolski, warto składać wnioski

W ramach ogłoszonego konkursu wspierane będą m.in. zadania wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski oraz chroniące jej dziedzictwo.

W ramach ogłoszonego konkursu wspierane będą m.in. zadania wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski oraz chroniące jej dziedzictwo. Rozwój kulturowych kompetencji mieszkańców regionu, polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski również będzie jednym z głównych celów konkursu.

Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert w I edycji Mecenatu Małopolski przeznaczył na ten cel 2 600 000 zł.

Swoje oferty o dotację wszystkie uprawnione do tego podmioty mogą składać za pomocą systemu dostępnego na stronie internetowej: pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do 11 marca 2020 roku do godz. 15.00.

Po tym terminie każdy startujący w konkursie musi wygenerować w systemie złożony wniosek, a następnie wydrukowany i podpisany dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca 2020 roku do godz. 16.00.

Ważne!
Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwie oferty.
Składający ofertę musi wykazać się wkładem własnym w wysokości:

20% wszystkich kosztów zadania dla projektów, których całkowity koszt realizacji zadania nie przekracza 75 000 zł,

40% wszystkich kosztów zadania dla projektów, których całkowity koszt realizacji zadania przekracza 75 000 zł.

Wszystkie szczegóły można znaleźć w regulaminie konkursu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1729845,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html

 

Zobacz również << Najlepszy Senior i Seniorka roku 2019, nabór kandydatów trwa! >>

Podziel się tym wpisem: