Małopolski Portal Informacyjny

Andrychów - Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska - Wieprz - Zator - Kęty - Sucha Beskidzka

XII Sesja Rady Gminy Wieprz (sesja budżetowa)

XII Sesja Rady Gminy Wieprz (sesja budżetowa)

Gmina Wieprz również podjęła ważne decyzje w trakcie sesji.
Źródło: UM Wieprz.
W dniu 18 grudnia 2019 roku w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbyła się XII Sesja Rady Gminy. Radni w związku z zakończeniem roku budżetowego na początku sesji dokonali zmian do budżetu gminy na rok 2019 oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025.

W punkcie 7 sesji podjęty został główny temat tj. budżet gminy Wieprz na rok 2020, który to przyjęty został 11 głosami „za”, i 4 „przeciw” w wersji zaproponowanej przez Wójta Gminy Wieprz oraz Skarbnika Gminy Wieprz. W roku 2020 dochody gminy wynosić będą 59.436.040,00 zł, wydatki zaś 60.094.781,00 zł. Głównymi zadaniami w przyszłorocznym budżecie na które przeznaczono 4 mln. 188 tys. 604 zł będą:

 • Budowa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1743K w gminach Andrychów i Wieprz, stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi
  i planowanymi terenami inwestycyjnymi (ul. Biała Droga) 900.000,00 zł
 • Remont drogi gminnej nr G000045 na terenie gminy Wieprz – ul. Szpitalna w m. Gierałtowice 838.000,00 zł
 • Budowa oświetlenia ulicznego 712.405,00 zł
 • Ograniczenie Niskiej Emisji na terenie gminy Wieprz poprzez montaż ekologicznych kotłów gazowych – 606.735,00 zł
 • Budowa sceny koncertowej w Wieprzu 415.000,00 zł
 • Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 372.595,00 
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1736K w m. Frydrychowice 223.869,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej nr G000001 w m. Wieprz 50.000,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej nr G000022 na terenie gminy Wieprz –
  ul. Sosnowa w m. Nidek z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej 50.000,00 zł
 • Budowa boiska w Nidku 20.000,00 zł

Ze względu na zaplanowane inwestycje na najbliższe lata w następnym punkcie sesji rada podjęła uchwałę w sprawie Przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025.

Kolejno radni podjęli uchwały dotyczące zmiany wysokości diet dla radnych Rady Gminy Wieprz, określenia wysokości zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Wieprz oraz okresowych stypendiów sportowych gminy Wieprz dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

W związku z planowanym otwarciem na terenie gminy Wieprz Dziennym Domu “Senior+” radni w pkt. 11 sesji przyjęli zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób w tym domu. Opłata za pobyt w Dziennym Domu obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem, dowozem oraz świadczone usługi i uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby uczestniczącej. Kwota ta waha się od 20 zł do 50 zł, a dla najuboższych będzie to pobyt bezpłatny.

Kolejno Rada Gminy przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2020 w gminie Wieprz, który to określa strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych, wynikających z używania alkoholu i narkotyków.

Ze względu na zmianę przepisów w zakresie zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, o ile dowóz i opiekę do placówek oświatowych zapewniają rodzice, konieczne było ustalenie przez Radę Gminy średnich cen jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020, które to zostały jednogłośnie przyjęte w pkt 13 sesji.

W dalszej części sesji dostosowano zapisy uchwały dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie do zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz podjęto 4 teksty jednolite do obowiązujących uchwał będących aktami prawa miejscowego.

Na zakończenie radni przyjęli plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok oraz plan pracy Rady Gminy na rok 2020.

 

Zobacz też << Wielka zgoda w Radzie Powiatu Wadowickiego >>

Podziel się tym wpisem:

0 0 głosów
Oceń ten artykuł !
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Podziel się przemyśleniami, skomentuj (nie wymagamy logowania).x