Małopolski Portal Informacyjny

Andrychów - Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska - Wieprz - Zator - Kęty - Sucha Beskidzka

Rekordowe wsparcie dla inwestycji sportowych w powiecie wadowickim i suskim.
Wzrośnie bezpieczeństwo naszego regionu.
Papieski Dom obchodzi w tym roku jubileusz 40 lat powstania.
Termin realizacji zadania wynosi 18 miesięcy. Koszt tej inwestycji to blisko 17 mln złotych.
Podniosła uroczystość odbyła się w parafii św. Macieja i przed muralem w parku.
Wśród nagrodzonych jest wiele zacnych osób.
Coraz więcej Polaków ma problemy z kondycją psychiczną. Ta bolączka dotyka także młode osoby.
To nie tylko święto samorządu, ale wszystkich Małopolan.
Kalwaryjska gmina pozyskała środki na wartościowe inwestycje.
Głębokie przywiązanie do świątecznych zwyczajów Jan Paweł II wyniósł z rodzinnego miasta.
Połączenie tradycji z nowoczesnością dało wspaniały efekt.
W latach 2009-2022 Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał z budżetu województwa blisko 60,2 mln zł na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Województwa Małopolskiego.
Kuchnia pomaga ubogim i bezdomnym.
Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości ustawą z 23 kwietnia 1937 roku.
Jubileuszowa uroczystość w OSP Przybradz, odbywała się w rodzinnej radosnej atmosferze.
Rekordowa frekwencja wyborcza 74, 38 % przełożyła się na wyborze wyniki.
Piękny dar dla przyszłych pokoleń.
Już ponad 300 linii autobusowych objętych dofinansowaniem z Funduszu Autobusowego w 2023.
Andrzej Nowakowski przybliża historię kolejnictwa w powiecie wadowickim.
W 2026 roku minie 700 lat od powstania Barwałdu.