Małopolski Portal Informacyjny

Andrychów - Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska - Wieprz - Zator - Kęty - Sucha Beskidzka

Co zrobić z odpadami, które miały styczność z koronawirusem?

Co zrobić z odpadami, które miały styczność z koronawirusem?

Co mają zrobić z odpadami osoby przebywające na kwarantannie?

Co mają zrobić z odpadami osoby przebywające na kwarantannie? Jakie są obowiązki gmin wobec takich mieszkańców? Gdzie bezpiecznie wyrzucić rękawiczki, gdy wychodzisz z supermarketu. Odpowiedzi znajdują się w wytycznych, opracowanych przez Ministerstwo Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego, które zostały podzielone zostały na kilka kategorii:

Osoby zdrowe

powinny wyrzucać środki zapobiegawcze (np. maseczki i rękawiczki używane w komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów itp.) do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Osoby objęte kwarantanną

powinny swoje środki zapobiegawcze zbierać do osobnych worków, które dopiero po zawiązaniu należy wyrzucić do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Osoby przebywające w izolacji 

Czyli chore lub te, co do których istnieje podejrzenie choroby zakaźnej:
– powinny gromadzić swoje odpady w worku w miarę możliwości spryskanym preparatem wirusobójczym
– worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać
– po zapełnieniu worka, człowiek przebywający w izolacji zawiązuje go i wystawia z pomieszczenia, w którym przebywa
– zalecane jest odczekanie 72 godziny od zamknięcia worka
– osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) worek do drugiego, zawiązuje go i zabezpiecza przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka oraz oznacza datę i godzinę zamknięcia worka, następnie przenosi go (w rękawiczkach) do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieszcza w oznakowanym pojemniku
– przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem i przenoszeniem odpadów z miejsca izolacji, należy umyć i/lub zdezynfekować ręce;
– odpady, których nie można łączyć z innymi (np. zużyty sprzęt elektryczny, baterie, świetlówki) powinny być pozostawione w domu w osobnych workach na czas izolacji i przekazane do systemu gminnego, do specjalnie oznaczonych pojemników, po opuszczeniu miejsca izolacji.

Odpady te powinny być odpowiednio oznaczone np. specjalnym kolorem worków lub oznaczeniem z napisem „C”, aby łatwo je zidentyfikować.  Gina powinna zapenic odbór takich odpadów do przynajmniej raz na 7 dni.  Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, po 9 dniach przestają one stanowić zagrożenie, jednak w celach zapobiegawczych po odbiorze odpady powinny zostać skierowane bezpośrednio do unieszkodliwiania.

Źródło: Biuro Prasowe UMWM.

Zobacz również << Pomoc od Wadowic dla lokalnych przedsiębiorców >>

Podziel się tym wpisem: