Małopolski Portal Informacyjny

Andrychów - Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska - Wieprz - Zator - Kęty - Sucha Beskidzka

Duże problemy finansowe Krytej Pływalni “Delfin” w Wadowicach

Duże problemy finansowe Krytej Pływalni “Delfin” w Wadowicach

Mimo podjętych oszczędności basen w Wadowicach ma bardzo duże kłopoty finansowe.

Kryta Pływalnia „Delfin” od 2002 roku jest samodzielnie funkcjonującym zakładem budżetowym. Zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Gminą a basenem w roku 2020 Gmina Wadowice miała przekazać  łącznie 1 240 000,00 zł na prowadzenie nauki pływania klas II szkół podstawowych i udostępnienie basenu na zajęcia w-fu oraz bezpłatny wstęp na basen dzieci z terenu Gminy Wadowice w okresie ferii zimowych i wakacji.

Gmina Wadowice za pierwszy kwartał 2020 roku wypłaciła 120 000 zł za bezpłatny wstęp na basen dzieci podczas ferii, a za realizację umowy dotyczącej nauki pływania i zajęć z w-fu wypłaciła 232 000 zł. Niestety rzeczywistość, w której wszyscy nagle się znaleźliśmy, spowodowała, że basen nie ma jak wywiązać się póki co z umowy kontynuowania nauki pływania oraz udostępnienia pływalni na zajęcia z wychowania fizycznego.

Dyrektor basenu, Wiesław Ramos, zwrócił się do burmistrza Wadowic Bartosza Kalińskiego o pomoc. Burmistrz postanowił, że na mocy tarczy antykryzysowej przekaże pływalni dotację celową na funkcjonowanie basenu przez cztery miesiące: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. Basen w każdym tym miesiącu otrzyma od Gminy średnio po 90 tys. zł dotacji przedmiotowej. W ramach tego działania Gmina przejmie również 6 pracowników pływalni, którzy będą oddelegowani do dezynfekcji miasta.

Kryta Pływalnia „Delfin” zatrudnia łącznie 35 osób na umowę o pracę. Łączny koszt wynagrodzeń pracowników krytej pływalni to 160 000 zł, a koszt całkowity utrzymania basenu to 240 000 zł miesięcznie w normalnym trybie funkcjonowania.

Od 1 kwietnia zastosowano środki oszczędnościowe w postaci urlopów bezpłatnych tych pracowników, którzy nie pozostają na zwolnieniu lekarskim czy opiece na dziecko do 8 roku życia. Pracownicy złożyli wnioski o urlop bezpłatny w każdym z czterech miesięcy przez połowę miesiąca (od kwietnia do lipca). Działania takie spowodowały oszczędności w wydatkach na wynagrodzenia, które będą wynosić:

– kwiecień – wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi – 68 008,28

– maj – wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi – 134 348,40 ( z czego 53 000,00 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)

– czerwiec – wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 65 851,36

– lipiec – wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 87 811,36

Oprócz kosztów wynagrodzeń Kryta Pływalnia ponosi koszty stałe w wysokości 16 000 zł miesięcznie. Dyrektor zapewnia, że te koszty zredukuje w ramach programu oszczędnościowego do średnio ok. 2 600 zł miesięcznie.

Działania zaradcze podjęte przez Dyrektora basenu oraz Burmistrza Wadowic zapobiegły zwolnieniom i gwarantują przetrwanie pływalni w trudnych czasach epidemii i kryzysu gospodarczego.

Zobacz również << Strażacy są zaangażowani w walkę z pandemią, ale czy mają odpowiednie sprzęty ochronne? >>

Podziel się tym wpisem: