Małopolski Portal Informacyjny

Andrychów - Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska - Wieprz - Zator - Kęty - Sucha Beskidzka

Jak wygląda praca starostwa w czasie pandemii?

Jak wygląda praca starostwa w czasie pandemii?

W celu ułatwienia petentom składania dokumentów, przed budynkiem starostwa została postawiona tzw. skrzynka podawcza. Jest na bieżąco opróżniana, a dokumenty poddawane są kwarantannie.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w kraju została wyłączona bezpośrednia obsługa klientów w urzędach administracji publicznej, w tym w Starostwie Powiatowym w Wadowicach. Jednak mimo wprowadzonych wielu ograniczeń Starostwo Powiatowe w Wadowicach na bieżąco realizuje wszystkie zadania.

Kontakt ze Starostwem odbywa się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej (w tym epuap), telefonicznej i korespondencji tradycyjnej. Ponadto w celu umożliwienia złożenia dokumentów, które z rożnych przyczyn nie mogą być złożone w podanych wyżej formach, została umieszczona przed budynkiem Starostwa przy ul. Batorego 2 w Wadowicach skrzynka podawcza, do której można złożyć m. in. te dokumenty. Potwierdzenie złożenia dokumentów można uzyskać elektronicznie. Skrzynka jest cały czas nadzorowana przez pracownika dziennika podawczego oraz monitowana przy użyciu kamer. Skrzynka jest opróżniana na bieżąco. W celu ochrony zdrowia pracowników urzędu dokumenty te są poddawane kwarantannie.

W Starostwie nie został skrócony czas pracy dla pracowników. Godziny pracy urzędu pozostały bez zmian. Wszyscy zatrudnieni urzędnicy realizują zadania wykonując prace fizycznie w urzędzie oraz zdalnie, zgodnie z decyzją Starosty. Pomimo wystąpienia stanu epidemii i istniejących ograniczeń wynikających z przepisów prawa, wszystkie zadania Powiatu są realizowane.

Dzięki wprowadzonym w Starostwie procedurom w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego a potem epidemii tj. od dnia  13 marca 2020 r. ilość korespondencji wpływającej do urzędu pozostała na niezmienionym poziomie (ok. 350 dokumentów dziennie). Tylko w samym Wydziale Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego wydano 150 decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym czasie wpłynęło do Wydziału 137 wniosków o pozwolenie na budowę oraz 109 zgłoszeń wykonywania robót budowlanych.

Wprowadzone ograniczenia, mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa petentom i pracowników samorządowych. O wszelkich dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.

Źródło: Starostwo powiatowe w Wadowicach.

Zobacz również << Koronawirusowe oszustwa. Tym razem na testy na obecność Covid-19 >

Podziel się tym wpisem: