Małopolski Portal Informacyjny

Andrychów - Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska - Wieprz - Zator - Kęty - Sucha Beskidzka

Kalwaria walczy o przyśpieszenie budowy BDI

Kalwaria walczy o przyśpieszenie budowy BDI

Drogi biegnące przez miasta takie jak Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Andrychów, Kęty czy Kozy sięgają granic przepustowości. Kalwaria występuje z prośba do Premiera o przyśpieszenie rozpoczęcia prac nad budową BDI.

W czasie ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbyła się 27 lutego 2020 r. radni podjęli stanowisko w sprawie przyspieszenia działań prowadzących do rozpoczęcia budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej.

Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej apeluje do Pana Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań przyspieszających proces realizacji dokumentacji projektowej wraz z rozpoczęciem budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (BDI).

Poniżej publikujemy treść stanowiska:

“Samorząd Gminy Kalwaria Zebrzydowska z dużym niepokojem obserwuje przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji środowiskowej dla w. w. przedsięwzięcia inwestycyjnego.  Natężenie ruchu na istniejącej Drodze Krajowej nr 52 Bielsko Biała – Głogoczów prowadzącej przez centra wielu miejscowości: Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Andrychów, Kęty, Kozy sięga granic przepustowości i blokuje rozwój gospodarczy regionu. Stanowi to wielkie utrudnienie dla użytkowników drogi oraz stwarza zagrożenie bezpieczeństwa  ruchu drogowego i pieszego a jego intensywność spowodowała wiele wypadków w tym śmiertelnych  Brak realizacji tej inwestycji blokuje aktywność i rozwój gospodarczy regionu, zniechęca nowych oraz obecnych inwestorów do tworzenia i utrzymania miejsc pracy, ma też negatywny wpływ na ekologię, gdyż kilkanaście tysięcy pojazdów przemieszczających się istniejącą trasą Drogi Krajowej nr 52 wytwarza spaliny i inne substancje wpływające na stan powietrza w rejonie. Mając na uwadze planowaną modernizację infrastruktury kolejowej w tym modernizację wiaduktu kolejowego w ciągu Drogi Krajowej nr 52 w miejscowości Klecza Dolna, przewidywany jest znaczny wzrost natężenia ruchu w tym ruchu ciężkiego.”

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej apeluje do Pana Premiera o pomoc w rozwiązaniu tego trudnego dla wielu gmin Polski Południowej problemu.

Zobacz również << Nowoczesna karetka trafi do Kalwarii Zebrzydowskiej >>

Podziel się tym wpisem: