Małopolski Portal Informacyjny

Andrychów - Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska - Wieprz - Zator - Kęty - Sucha Beskidzka

Orlik zyska nową nawierzchnię, przyznano dotację

Orlik zyska nową nawierzchnię, przyznano dotację

Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała dotację w wysokości 152 tys. zł. z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni boiska „Orlik” w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała dotację w wysokości 152 tys. zł. z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni boiska „Orlik” w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Dofinansowanie w formie dotacji celowej z zostało zrealizowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” w 2020 roku.

Zadanie obejmować będzie wymianę nawierzchni ogólnodostępnego boiska sportowego do piłki nożnej „Orlik” w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska,

Boisko posiada wymiary 30 m x 62 m, o powierzchni 1.860 m2. Zadanie polegać będzie na rozbiórce istniejącej nawierzchni, uzupełnieniu podbudowy oraz montażu nowej nawierzchni z trawy syntetycznej.

Wykorzystane zostaną materiały posiadające stosowne atesty oraz spełniające obowiązujące normy jakości. Wymiana nawierzchni znacznie poprawi możliwości eksploatacyjne obiektu, zapewni bezpieczeństwo użytkowników oraz odpowiadać będzie istniejącym standardom.

Całkowity koszt zadania wynosi około 390 350 zł,  z czego 152 320 zł zostanie pokryte z budżetu Województwa Małopolskiego, pozostałą część pokryje Gmina.

Zobacz również << Letnie kino plenerowe w Kalwarii Zebrzydowskiej >>

Podziel się tym wpisem:

Share on facebook