Małopolski Portal Informacyjny

Andrychów - Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska - Wieprz - Zator - Kęty - Sucha Beskidzka

Powiat nie radzi sobie z dyżurami aptek. Zdecydowana reakcja burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej

Powiat nie radzi sobie z dyżurami aptek. Zdecydowana reakcja burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej

Obecnie na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska dyżur całodobowy i świąteczny zgodnie z przyjętym harmonogramem pełni wyłącznie „Twoja Apteka”.

Ustalanie godzin pracy aptek należy do wyłącznej właściwości rady powiatu. Rada Powiatu nie może przekazać tej kompetencji innym podmiotom. Wynika to wprost z Uchwały XIII/129/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wadowickiego.

Obecnie na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska dyżur całodobowy i świąteczny zgodnie z przyjętym harmonogramem pełni wyłącznie „Twoja Apteka” w Kalwarii Zebrzydowskiej przy Alei Jana Pawła II 7.

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej nadmienia, że projekt przedmiotowej uchwały, który obejmował pełnie dyżurów przez cztery apteki na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, został pozytywnie zaopiniowany.

Burmistrz Miasta zwrócił się z prośbą o podjęcie działań mających na celu wykonanie przedmiotowej uchwały Rady Powiatu przez wyznaczone apteki do Starosty Wadowickiego.

 

Zobacz również << Znamy dyżury Aptek z Powiatu Wadowickiego na 2020 rok >>

Podziel się tym wpisem: