Małopolski Portal Informacyjny

Andrychów - Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska - Wieprz - Zator - Kęty - Sucha Beskidzka

W Kalwarii Zebrzydowskiej kolejna inwestycja dobiega końca

W Kalwarii Zebrzydowskiej kolejna inwestycja dobiega końca

Prace przewidziane do realizacji w ramach projektu zakończą się jeszcze w bieżącym kwartale.

Prace związane z realizacją  gminnej inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dobiegają końca. Przedsięwzięcie obejmuje budowę ponad 9 km kolektorów sanitarnych oraz blisko 5 km sieci wodociągowej na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska.

Budżet projektu to blisko 15 mln zł, w tym ok. 8 mln zł środków pochodzących z dotacji unijnej.

Aktualnie roboty prowadzone są w rejonie Rynku, ul. Mickiewicza oraz ul. Krakowskiej. Większość robót prowadzona jest metodami bezwykopowymi, co w znacznym stopniu zmniejsza uciążliwości związane z realizacją prac. Część ekip odpowiedzialna jest za finalizację budowy kolektorów sanitarnych, inne brygady pracują przy przebudowie sieci wodociągowej w rejonie Rynku – mówi Bożena Mróz-Tumidajska Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kalwarii Zebrzydowskiej

W kolejnym etapie wykonana zostanie sieć wodociągowa wzdłuż ul. Krakowskiej. Równolegle trwają prace związane z uruchomieniem pompowni ścieków. Po zakończeniu wszystkich robót Firma Wykonawcza przystąpi do prac porządkowych i odtworzenia nawierzchni chodników i dróg

Prace przewidziane do realizacji w ramach projektu zakończą się jeszcze w bieżącym kwartale. Prowadzona rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji stworzy techniczne możliwości odprowadzania ścieków bezpośrednio do oczyszczalni dla ponad 170 nieruchomości.

Już dzisiaj Mieszkańcy objęci inwestycją mogą starać się o przyłączenie swoich nieruchomości do sieci. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Techniczne aspekty jak i możliwy termin wykonania poszczególnych przyłączy jest bezpośrednio związany z położeniem nieruchomości oraz przewidzianym w projekcie miejscem włączenia, dlatego też wnioski składane przez zainteresowane osoby wymagają indywidualnego podejścia.

Zobacz również << Do Kalwarii przyjechali saperzy. Znaleziono niewybuch z II Wojny Światowej >>

Podziel się tym wpisem: