Małopolski Portal Informacyjny

Andrychów - Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska - Wieprz - Zator - Kęty - Sucha Beskidzka

Wadowice wyremontują dwie drogi dzięki dofinansowaniom

Wadowice wyremontują dwie drogi dzięki dofinansowaniom

To największa dotacja spośród sześciu gmin w powiecie wadowickim, które otrzymały dofinansowanie. 

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań do dofinansowania na inwestycje drogowe 2020. Gmina Wadowice otrzyma blisko 1,6 miliona złotych dotacji na dwie ważne drogi wiejskie.

Zostaną odnowione dwie zniszczone drogi wiejskie, ulica Główna w Choczni oraz trasa Jaroszowice-Gorzeń Górny-Zawadka, których łączna długość wynosi ponad 3,5 kilometra. Koszt obu inwestycji szacuje się na około 3,2 miliona złotych, z czego połowę pozyskano z Funduszu Dróg Samorządowych.

Ulica Głowna w Choczni ma 2125 metrów i zostanie wyremontowana w całości –  od skrzyżowania z Drogą Krajową Nr 52 (przy ośrodku zdrowia Duo-Med), do skrzyżowania z ulicą Drapówka. Kwota przyznanej dotacji to ok. 894,255 tys. zł, a całkowity koszt zadania stanowi ok. 1,8 mln zł.

Natomiast na drodze Jaroszowice-Zawadka remont obejmie odcinek od Dworku Zegadłowicza do skrzyżowania z drogą powiatową w Zawadce (przy Szkole Podstawowej). Kwota przyznanej dotacji to około 699,094 tys. zł, a całkowity koszt zadania to ok. 1.4 mln zł.

W całej Polsce wsparcie rządowe uzyska 2 297 zadań, w tym 623 powiatowe i 1 674 gminne. Planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3 467 km dróg: 1 708 km powiatowych i 1 759 km gminnych. Łączna wartość środków FDS przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2020 roku to 3 244 mln zł. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 474,3 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 269,6 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł.

Zobacz również << Jeszcze mniej pociągów na małopolskich torach >>

Podziel się tym wpisem: