Małopolski Portal Informacyjny

Andrychów - Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska - Wieprz - Zator - Kęty - Sucha Beskidzka

Ważne informacje dla Przedsiębiorców w dobie kryzysu

Ważne informacje dla Przedsiębiorców w dobie kryzysu

Wojewódzki Urząd Pracy (instytucja Samorządu Województwa Małopolskiego) już pomaga podmiotom, których dotknęła pierwsza fala kryzysu gospodarczego.

Od 1 kwietnia przedsiębiorcy mogą wnioskować do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w związku z kryzysem wywołanym przez rozprzestrzenianie się epidemii Koronawirusa. Pieniądze pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ( FGŚP). Wypłaty świadczeń będą możliwe do końca 2020 roku.

Szacuje się, że w Małopolsce o tego typu wsparcie może zawnioskować ok. 63 tyś. Pracodawców dla ok. 350 tyś. Pracowników.

Pomoc ma dwie formy

Pierwsza zakłada, ze pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w przypadku spadku obrotów:nie mniej niż o 15% w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy od stycznia 2020 roku w stosunku do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy roku ubiegłego lub nie mniej niż o 25% od stycznia 2020 roku w porównaniu do miesiąca poprzedniego.Pracodawca może wówczas otrzymać wsparcie przez kolejne 3 miesiące dla każdego pracownika. Będzie ono wynosiło 50% minimalnego wynagrodzenia oraz należne składki na ubezpieczenie społeczne, przysługujące od pracodawcy w wysokości maksymalnej 1 533,09 zł miesięcznie.

Druga opcja wsparcia zakłada, ze pracodawca może się ubiegać o sfinansowania części wynagrodzenia pracowników w wypadku obniżenia wymiaru czasu pracy, przy czym obniżenie wymiaru czasu pracy i wysokości wynagrodzenia może wynieść maksymalnie 20%. Pracodawca ma prawo ubiegać się o zwrot 50% obniżonego wynagrodzenia, jednak do wysokości nie większej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia (na każdego pracownika otrzyma dofinansowanie w wysokości maksymalnej 2 452,27 zł miesięcznie). Wsparcie będzie świadczone przez 3 miesiące, a pracodawca nie będzie mógł zwalniać pracowników przez kolejne 3 miesiące.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wnioski można składać na dwa sposoby:

– elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, przy czym złożenie wniosku w tej formie wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu za pomocą Profilu Zaufanego,

– papierowo w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie lub w innym WUP właściwym dla siedziby pracodawcy (w obecnej sytuacji zalecana jest wysyłka wniosku pocztą)

Do wniosku pracodawca dołącza wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń.

Jeżeli pracodawca złoży kompletny wniosek, który zostanie zaakceptowany przez WUP, będzie zobowiązany do podpisania umowy w WUP.

O szczegóły związane z dofinansowaniem wynagrodzeń dla pracowników można pytać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie pod nr tel. 12 61 98 576 lub 12 61 98 578 oraz pisząc na adres e-mail: infotarcza@wupkrakow.praca.gov.pl.

Zobacz również << Trzykrotnie przekroczył prędkość, teraz trzy miesiące nie siądzie za kierownicą >>

Podziel się tym wpisem: