Małopolski Portal Informacyjny

Andrychów - Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska - Wieprz - Zator - Kęty - Sucha Beskidzka

Zmiany w harmonogramie egzaminów, nie będzie też konkursów na dyrektora w placówkach oświatowych

Zmiany w harmonogramie egzaminów, nie będzie też konkursów na dyrektora w placówkach oświatowych

W związku z przedłużeniem zdalnego nauczania, wiele się zmieni w nie tylko w harmonogramie egzaminów. Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie 10 kwietnia.

W roku szkolnym 2019/2020 będą duże zmiany zmiany  harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego będą kontynuowane.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego nie później niż 3 dni przed terminem danego egzaminu, musi potwierdzić powołanie członków i przewodniczących zespołów nadzorujących przebieg danego egzaminu.

Praktyki zawodowe uczniów technikum i słuchaczy szkoły policealnej mogą być realizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach (semestrach) programowo wyższych.

Uczniowie ostatnich klas branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami, którzy po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół nie będą mogli kontynuować nauki zawodu u pracodawcy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, uzyskają roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu za faktyczny okres realizacji nauki zawodu.

Konkursy na dyrektora placówki oświatowej w tym roku się nie odbędą. Wprowadzone zostało rozwiązanie pozwalające na przedłużenie powierzonego stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty, wicedyrektora lub innej osoby – o jeden rok szkolny, tj. do 31 sierpnia 2021 r. W przypadku nowej jednostki systemu oświaty dyrektora można powołać na rok bez konieczności przeprowadzania konkursu.

Zobacz również << Prawie 1000 litrów wody i maseczki trafią do okolicznych szpitali >>

Podziel się tym wpisem: