Małopolski Portal Informacyjny

Andrychów - Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska - Wieprz - Zator - Kęty - Sucha Beskidzka

Gmina Stryszów otrzymała rekordowe dofinansowanie

Gmina Stryszów otrzymała rekordowe dofinansowanie

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności u uczniów oraz u nauczycieli.

Niezwykle ważny i potrzebny program, którego celem jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich będzie realizowany na terenie Gminy Stryszów. Do pięciu Szkół Podstawowych z terenu Gminy trafi rekordowe dotychczas dofinansowanie w kwocie 1 625 625,66 zł. Wkład własny Beneficjenta w kwocie 83 850 zł stanowi 5,16% i został wyceniony jako wkład rzeczowy (udostępnienie sal na zajęcia). Dzięki tym środkom sale dydaktyczne zostaną wyposażone w profesjonalny sprzęt, nowe komputery, a także tablice multimedialne. Profesjonalny sprzęt trafi także do sal chemicznych, matematycznych oraz biologicznych.

“Lepszy start w przyszłość – rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów”. Projekt uzyskał duże dofinansowanie w ramach podziałania 10.1.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 90% uczniów biorących udział w projekcie tj. 327 uczniów, a także wśród 61 nauczycieli ze wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy.

Zakres projektu obejmuje zorganizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów zgodnie z zapotrzebowaniem i diagnozami przedstawionymi przez Dyrektorów szkół.

Będą to m.in.:
• zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego oraz języka niemieckiego,
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego,
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i fizyki,
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii,
• zajęcia rozwijające uzdolnienia w zakresie TIK,
• zajęcia rozwijające uzdolnienia z informatyki,
• zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze,
• zajęcia rozwijające uzdolnienia z biologii i chemii,
• zajęcia rozwijające uzdolnienia z geografii,
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
• zajęcia logopedyczne,
• zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne,
• zajęcia terapeutyczne.

Oprócz zajęć dodatkowych zakres projektu obejmuje uzupełnienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli a także doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK.

 

Zobacz również << W Małopolsce dbają o zabytki. Rekordowa dotacja dla Jordanowa >>

 

Podziel się tym wpisem: