Małopolski Portal Informacyjny

Andrychów - Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska - Wieprz - Zator - Kęty - Sucha Beskidzka

Spytkowice w czołówce gmin selektywnie zbierających odpady

Spytkowice w czołówce gmin selektywnie zbierających odpady

Główny Urząd Statystyczny opublikował zestawienie gmin według uzyskanych poziomów selektywnej zbiórki odpadów w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu 2018 roku.

Bardzo dobry wynik we wspomnianym zestawieniu osiągnęła gmina Spytkowice. Analizując przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny dane dowiadujemy się, że poziom selektywnej zbiórki odpadów w gminie Spytkowice w 2018 roku wyniósł 41,7%. To drugi wynik w powiecie wadowickim oraz drugi wynik w subregionie Małopolska Zachodnia! Ponadto biorąc pod uwagę całe Województwo Małopolskie daje to Spytkowicom 37. miejsce na 182 gminy. Szczegółowe dane prezentujemy w poniższych tabelach.

Powiat wadowicki
Lp. Gmina Udział odpadów komunalnych
zebranych selektywnie w 2018 r.
1. Tomice 49,1%
2. Spytkowice 41,7%
3. Brzeźnica 35,1%
4. Wadowice 31,4%
5. Kalwaria Zebrzydowska 30,3%
6. Stryszów 30,0%
7. Wieprz 28,7%
8. Andrychów 25,5%
9. Lanckorona 21,0%
10. Mucharz 14,9%

 

Małopolska Zachodnia
Lp. Gmina Udział odpadów komunalnych
zebranych selektywnie w 2018 r.
1. Tomice (pow. wadowicki) 49,1%
2. Spytkowice (pow. wadowicki) 41,7%
3. Klucze (pow. olkuski) 38,6%
4. Kęty (pow. oświęcimski) 36,9%
5. Brzeźnica (pow. wadowicki) 35,1%

 

Powyższe zestawienie po raz kolejny dowodzi, że podjęte ponad 7 lat temu decyzje, zlecające zbiórkę i segregację odpadów własnej jednostce organizacyjnej tj. Zakładowi Usług Komunalnych w Spytkowicach, były przysłowiowym strzałem w 10! Nie dość, że od początku  Spytkowice utrzymują najniższą w regionie stawkę pobieraną od Mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to jeszcze gmina Spytkowice osiągnęła jeden z najwyższych wskaźników segregacji zebranych odpadów. Warto podkreślić, że osiągnięty w 2018 wynik, to wynik zbliżony do poziomu recyklingu wymaganego od gmin dopiero w roku bieżącym. To pokazuje, że przyjęte założenia i ich realizacja stoją w spytkowickim Zakładzie (obecnie Referacie Gospodarki Komunalnej) na wysokim poziomie. Osiągnięty wynik to także zasługa Mieszkańców, którzy już na poziomie swoich gospodarstw domowych dokonują świadomej segregacji wytworzonych odpadów.

 

Zobacz również << Gmina Spytkowice walczy ze smogiem >>

 

Podziel się tym wpisem: