Małopolski Portal Informacyjny

Andrychów - Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska - Wieprz - Zator - Kęty - Sucha Beskidzka

Plan Rewitalizacji Pańskiej Góry otrzymał dofinansowanie, kiedy start?

Plan Rewitalizacji Pańskiej Góry otrzymał dofinansowanie, kiedy start?

Gmina Andrychów realizuje projekt pn. „Pańska Góra- Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej”

W ramach inwestycji zakłada się rewitalizację obszaru Pańskiej Góry. Podstawą inwestycji jest budowa rekreacyjnego zbiornika wodnego, wokół którego projektuje się ogólnodostępne tereny rekreacyjne. Planowany do odtworzenia staw ma mieć powierzchnię 1,23 ha. Wokół stawu ma powstać ścieżka spacerowa oraz trasa rowerowa. Przy stawie planowane są do budowy dwa pomosty – pomost cumowniczy oraz pomost górny – rekreacyjny. Planowane są do utworzenia strefy: rekreacji oraz strefa rekreacji dla dzieci – plac zabaw. Wokół stawu znajdować się będą obiekty małej architektury.

Druga część inwestycji , dotyczy terenu przestrzeni parkowej Parku Miejskiego – Pańska Góra i polega na przebudowie istniejących oraz budowie nowych ciągów komunikacyjnych – pieszo rowerowych na tym obszarze. Na terenie istniejącego parku leśnego zostanie zmodernizowanych 2157 m istniejących ciągów komunikacyjnych. Na terenie zdewastowanego sadu zostaną utworzone ciągi pieszo rowerowe. Całość inwestycji będzie posiadać oświetlenie parkowe oraz będzie objęta monitoringiem.

 

Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi ; 18 999 000,12 zł
Projekt jest realizowany dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Wartość dofinansowania wynosi 11 812 125,67 zł. Termin realizacji przypada na 20.10.2022 r.

 

Zobacz również << W trosce o czyste powietrze w Małopolsce >>

Podziel się tym wpisem: