Spytkowice i Kalwaria są gotowe na powrót dzieci do szkół

Spytkowice i Kalwaria są gotowe na powrót dzieci do szkół

Zajęcia odbywać się będą z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 • 22 maja, 2020
 • 16:23

Jak poinformował Wójt Gminy Spytkowice, po przeprowadzeniu niezbędnych czynności, które zapewnią odpowiednie warunki sanitarne w placówkach oświatowych, od dnia 25 maja 2020 r. wszystkie szkoły z terenu gminy będą mieć możliwość prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej, klas „0” oraz zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Zajęcia odbywać się będą z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa tj. m.in. ograniczeniem liczby uczniów przebywających w jednej sali lekcyjnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Spytkowicach: 33 879 18 14;

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ryczowie: 33 879 06 72;

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bachowice: 33 879 18 92;

4. Szkoła Podstawowa w Miejscu: 33 879 18 27;

5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach: 33 879 18 87.

Także Gmina Kalwaria poinformowała możliwości powrotu uczniów klas I-III szkół podstawowych od 25.05.2020 r. Zajęcia odbywać się będą z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa tj. m.in. ograniczeniem liczby uczniów przebywających w jednej sali lekcyjnej.

Ogółem uczniów w szkołach podstawowych w klasach I- III  jest 660, chętnych uczniów do udziału w zajęciach od 25 maja 2020 r. –  42, co stanowi 6,36 %, liczby te rozkładaja się następująco w poszczególnych szkołach.

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym – 15 uczniów
 • Szkoła Podstawowa w Brodach – 13 uczniów
 • Zespół Szkół Nr 1 w Kalwarii Zeb. – 7 uczniów
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzycach Wielkich – 4 uczniów
 • Szkoła Podstawowa w Barwałdzie Górnym – 3 uczniów
 • Zespół Szkół Nr 3 w Przytkowicach – brak chętnych uczniów
 • Zespół Szkół Nr 6 w Leńczach – brak chętnych uczniów
 • Zespół Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim – brak chętnych uczniów
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stanisławiu Dolnym – brak chętnych uczniów
 • Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach – brak chętnych uczniów

Zobacz również << Starostwo powiatowe wznawia bezpośrednią obsługę petentów >>

Podziel się tym wpisem:

Share on facebook
 • 8 lipca, 2020
 • 11:12