Małopolski Portal Informacyjny

Andrychów - Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska - Wieprz - Zator - Kęty - Sucha Beskidzka

Spytkowice w czołówce gmin selektywnie zbierających odpady

Spytkowice w czołówce gmin selektywnie zbierających odpady

Główny Urząd Statystyczny opublikował zestawienie gmin według uzyskanych poziomów selektywnej zbiórki odpadów w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu 2018 roku.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2018 r. w Polsce zebrano selektywnie ponad 3,6 mln ton (29% ogółu wytworzonych odpadów komunalnych), co oznacza wzrost ilości odpadów o 11% w stosunku do poprzedniego roku.

Jak wyjaśnił GUS, wskaźnik „Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku” za 2018 r. stanowi udział procentowy odpadów odebranych/zebranych selektywnie z gospodarstw domowych oraz innych źródeł w całym strumieniu odebranych/zebranych odpadów komunalnych, włączając odpady zmieszane.

Bardzo dobry wynik w zestawieniu osiągnęła gmina Spytkowice. Przedstawione dane pokazują, że poziom selektywnej zbiórki odpadów w Spytkowicach w 2018 roku wyniósł 41,7%. To drugi wynik w powiecie wadowickim oraz drugi wynik w subregionie Małopolska Zachodnia. Ponadto biorąc pod uwagę całe Województwo Małopolskie daje to 37. miejsce na 182 gminy. Szczegółowe dane prezentujemy w poniższych tabelach.

Powiat wadowicki
Lp. Gmina Udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w 2018 r.
1. Tomice 49,1%
2. Spytkowice 41,7%
3. Brzeźnica 35,1%
4. Wadowice 31,4%
5. Kalwaria Zebrzydowska 30,3%
6. Stryszów 30,0%
7. Wieprz 28,7%
8. Andrychów 25,5%
9. Lanckorona 21,0%
10. Mucharz 14,9%

 

Małopolska Zachodnia
Lp. Gmina Udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w 2018 r.
1. Tomice (pow. wadowicki) 49,1%
2. Spytkowice (pow. wadowicki) 41,7%
3. Klucze (pow. olkuski) 38,6%
4. Kęty (pow. oświęcimski) 36,9%
5. Brzeźnica (pow. wadowicki) 35,1%

Powyższe zestawienie dowodzi, że ponad 7 lat temu gmina podjęła dobrą decyzję zlecając zbiórkę i segregację odpadów własnej jednostce organizacyjnej. Ponadto od początku utrzymują najniższą w regionie stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Warto również wspomnieć, że osiągnięty w 2018 wynik, jest zbliżony do poziomu recyklingu wymaganego od gmin dopiero w roku bieżącym.

Na zakończenie należy dodać, że niestety po raz kolejny lokalne portale informacyjne, a nawet sąsiednie samorządy nie wykazały się odpowiednią rzetelnością, publikując na swoich stronach internetowych informacje dotyczące gminy Spytkowice, ale tej leżącej w powiecie nowotarskim.

Zobacz również << Wadowicki szpital wznawia zabiegi rehabilitacyjne >>

Podziel się tym wpisem: