Małopolski Portal Informacyjny

Andrychów - Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska - Wieprz - Zator - Kęty - Sucha Beskidzka

Nauka zdalna zostanie dofinansowana, jakie kwoty wpłyną do gmin?

Nauka zdalna zostanie dofinansowana, jakie kwoty wpłyną do gmin?

Dofinansowanie ma umożliwić wypełnienie braków w wyposażeniu i dać możliwość nauki jak największej ilości dzieci.

Od 1 kwietnia Gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie na zdalne nauczanie. Wsparcie dotyczy kwot rzędu od 35 tys. zł do 100 tys. zł, które samorządy będą mogły przeznaczyć na zakup sprzętu do nauki zdalnej. Wysokość kwoty, o którą można wnioskować, powiązana jest z liczbą uczniów.

Z przyczyn pandemii, szkoły zostały zamknięte, a Rząd zdecydował o uruchomieniu zdalnego nauczania. Niestety okazuje się, że nie we wszystkich rodzinach jest taka możliwość. Dofinansowanie ma umożliwić wypełnienie braków w wyposażeniu i dać możliwość nauki jak największej ilości dzieci.

Warto wspomnieć, że z pozyskanych środków dokupić można nie tylko komputery i laptopy, ale również sfinansować potrzebne oprogramowania, ubezpieczenia sprzętu, mobilnego dostępu do Internetu lub innych uzasadnionych wydatków (np. akcesoria).

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, przygotowała taki wniosek i z przeznaczonej puli 830 tys. dla powiatu wadowickiego, otrzymała dotację w wysokości 80 tys. zł w ramach działania Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.W ramach dotacji zostaną zakupione:

– 41 komputery,

– 327 pakiety dostępu do internetu. Zakupiony sprzęt trafi do wszystkich szkół z terenu gminy.

Gmina Wadowice także pozyskała dotację w maksymalnej wysokości 100 tys. zł.

Zobacz również << Pomoc od Wadowic dla lokalnych przedsiębiorców >>

Podziel się tym wpisem: