Małopolski Portal Informacyjny

Andrychów - Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska - Wieprz - Zator - Kęty - Sucha Beskidzka

Pomoc od Wadowic dla lokalnych przedsiębiorców

Pomoc od Wadowic dla lokalnych przedsiębiorców

Burmistrz Wadowic, by pomóc przedsiębiorcom, podjął decyzje. Obniżenie czynszu to nie wszystko.

Burmistrz Wadowic, by pomóc przedsiębiorcom, podjął decyzję o obniżeniu czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów, stanowiących własność Gminy Wadowice w związku ze stanem epidemii wywołanej  zakażeniami koronawirusa.

Gmina ma podpisanych dokładnie 102 takich umów na łączną kwotę  115 332,98 zł netto miesięcznie. Z tego 54 umowy są na wynajem lokali użytkowych na kwotę  83 570,40 zł netto, a 48 umów na dzierżawę gruntów pod działalność gospodarczą (w tym parkingi) z łączną kwotą 31 762,58 zł netto.

– Wiem z jakimi trudnościami borykają się teraz nasi lokalni przedsiębiorcy. Wyszliśmy naprzeciw między innymi tym, którzy decyzją premiera musieli zamknąć swoją działalność, czyli właścicielom lokali gastronomicznych. Od Gminy lokale takie wynajmuje „Galicjanka”, „Finezze Italiane”, Witold Hardek oraz Tomasz Lasek prowadzący bar na PKP. Zgodnie z umowami łącznie te cztery podmioty płacą do budżetu Gminy miesięcznie 31 762, 58 złotych netto, a teraz w kwietniu i maju zapłacą tylko jeden procent wartości swojego czynszu  – informuje Bartosz Kaliński, burmistrz Wadowic.

To jednak nie wszystko. Pozostali najemcy i dzierżawcy zapłacą Gminie tylko 50 procent obowiązującego ich czynszu. Obniżone opłaty będą obowiązywały przez kwiecień i maj. Zostaje wydłużony też termin płatności za wynajem lokalu do 20-tego dnia miesiąca (kwiecień, maj). Ważne jest to, że przedsiębiorcy nie będą musieli składać formularza „de minimis”, po prostu otrzymają faktury już z obniżonym czynszem.

Kolejna pomoc dla przedsiębiorców dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy złożyli do Urzędu Miejskiego w Wadowicach deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w związku ze stanem epidemii byli zmuszeni do ograniczenia zakresu prowadzonej działalności lub całkowitego jej wstrzymania, mają możliwość złożenia deklaracji, która odzwierciedla ich obecną sytuację.

Każdy właściciel nieruchomości, u którego w kwietniu zaistniała sytuacja powodująca zmniejszenie ilości odpadów, powinien do dnia 10 kwietnia złożyć nową deklarację, aby mieć możliwość zmniejszenia opłaty za dany miesiąc i utrzymać taką zmienioną deklarację do momentu, kiedy sytuacja nie powróci do normy.

Co więcej, szlabany na gminnych parkingach zostały podniesione do góry. Burmistrz odpowiedział również na trudną sytuację kupców. Sprzedaż m.in. płodów rolnych została przeniesiona do domków handlowych rozstawionych na Placu Kościuszki z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.

Źródło: UM Wadowice.

Zobacz również << Wadowice podejmują następne kroki w walce z koronawirusem >>

Podziel się tym wpisem: