Małopolski Portal Informacyjny

Andrychów - Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska - Wieprz - Zator - Kęty - Sucha Beskidzka

Sejmik wsparł strażaków walczących z powodzią

Sejmik wsparł strażaków walczących z powodzią

Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił pomocy finansowej gminom na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego dotkniętymi skutkami powodzi w maju 2019 r.

Pomoc finansowa trafi m.in. do   strażaków z OSP w gminach: Spytkowice, Kalwaria Zebrzydowska, Brzeźnica, Zator.

Przypomnijmy, że w maju 2019 r. na terenie m.in. województwa małopolskiego ogłoszono alert hydrologiczny trzeciego stopnia z powodu kilkudniowych, intensywnych opadów deszczu i nawałnic, które spowodowały m.in. liczne podtopienia terenów, zalania budynków, dróg czy wylania rzek.

W celu usunięcia skutków podtopień i powodzi do akcji wezwane były  służby ratownicze, w tym strażacy ochotnicy. Podczas uczestniczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w różnego rodzaju akcjach ratowniczych związanych z usuwaniem skutków powodzi, poniosły one straty m.in. w sprzęcie ratowniczym, umundurowaniu i wyposażeniu osobistym strażaka.

Przyznane środki gminy planują przeznaczyć na finansowanie zakupu m.in. sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania wraz z wyposażeniem osobistym strażaka, który został uszkodzony lub zniszczony podczas akcji ratowniczych.

Zobacz również << Gmina Spytkowice pozyskała dofinansowanie na drugi etap budowy żłobka >>

Podziel się tym wpisem: